Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Suksesjon – gjengroing av tjern

Et tjern som gror igjen, er et eksempel på sekundær suksesjon. Dette er en naturlig prosess som kan ta flere tusen år.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 30.04.2021
Tekst: Kristin Bøhle og Ragnhild Kjeldsen (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Råsalt

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?