Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv en suksesjon

I denne oppgaven skal du beskrive en suksesjon. Velg én av figurene i eksemplene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
  1. Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon. Hva slags type suksesjon er dette? Begrunn svaret.
  2. Beskriv de ulike stadiene i suksesjonen. Forklar artsutvikling og hvordan de abiotiske faktorene endrer seg gjennom suksesjonen. Nevn eksempler på arter du tror vi kan finne i de ulike fasene av suksesjonen. Forklar hva de ulike fasene i suksesjonen kalles, og hva som kjennetegner de ulike fasene.
  3. Gi eksempler på hvordan mennesker kan påvirke denne suksesjonen, og hva menneskelig påvirkning kan føre til.

Eksempel 1:

Primær suksesjon. Illustrasjon.

Eksempel 2:

Sekundær suksesjon etter skogbrann. Illustrasjon.

Eksempel 3:

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.
Sist oppdatert 14.09.2017
Tekst: Ragnhild Kjeldsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?