Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Suksesjoner – økosystemene er i endring

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.
  • Suksesjon er endring av artssammensetningen over tid i et økosystem.
  • Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon.
  • Primær suksesjon er den langsiktige utviklingen som skjer fra starten av, når et livløst område blir tilgjengelig for levende organismer, for eksempel der en isbre smelter bort.
  • Sekundær suksesjon er utviklingen som følger etter en større forandring i miljøforholdene i et etablert økosystem, for eksempel skogbrann eller gjengroing.
  • Naturen er i stadig endring. Mennesker kan påvirke disse endringene. Eksempler på dette er avrenning til vann og vassdrag eller skogsdrift.
  • Pionerfasen er starten på en suksesjon. I en primær suksesjon starter det som regel med organismer av gruppa lav. Ved sekundær suksesjon finnes oftest jordsmonn med røtter og frø. Her er pionerplantene gjerne lyskrevende organismer med god spredningsevne.
  • Konsolideringsfasen er fasen etter pionerfasen. Her er artsmangfoldet størst.
  • Klimaksfasen er det stabile og "endelige" stadiet i suksesjonen. I Norge er klimaksstadiet preget av økosystemer med barskog.
Sist oppdatert 20.12.2018
Tekst: Ragnhild Kjeldsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?