Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arkeologiske funn i myrer

Rike arkeologiske funn i myrer skyldes lav temperatur, mye vann som holder oksygenet borte, lav pH og sphagnan som skilles ut av torvmosen. Alle disse faktorene bidrar til å hemme forråtnelsesbakteriene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Myrlandskap med tydelige spor etter torvskjæring. Foto.

Torvuttak i Irland

Det er gjort rike arkeologiske funn i myrer

Mumifisert lik som er funne i ei myr.

Tollundmannen på Silkeborg Museum.

Under torvskjæring, spesielt rundt 1950, men også flere hundre år tidligere, ble det funnet mange gjenstander og døde kropper i myrer. I Danmark er det funnet flere tusen år gamle lik (moselikene) der både hud, hår og indre organer er godt bevart. Grunnen til at kroppene ikke brytes ned, slik som i jord, er den lave temperaturen, mye vann som holder oksygenet borte, lav pH og sphagnan som skilles ut av torvmosen. Alle disse faktorene bidrar til å hemme forråtnelsesbakteriene. Torvmosen virker som garvesyre og gjør huden læraktig.

Langskip på museum.

Nydambåten, fra Jylland i Danmark. Den er 23 m lang, meget godt bevart og er fra 300-tallet e.Kr. Den inneholdt våpen, redskaper og smykker.

Tollundmannen er et spesielt godt bevart moselik som ble funnet under torvuttak i en myr på Midt-Jylland i Danmark i 1950. Tollundmannen var omtrent 30 år gammel da han ble hengt og kastet i myra. Rester etter tauet ble funnet rundt halsen på mannen, som trolig levde omkring år 400–300 f.Kr.. Tollundmannen er utstilt i museet på Silkeborg Hovedgård.

Mye tyder på at myrer og innsjøer har vært hellige områder i jernalderen. Det er funnet store mengder med offergaver, som våpen fra krigens seierherre, vogner, smykker og kar av keramikk og edle metaller, som underbygger denne teorien.

Sist oppdatert 22.03.2018
Tekst: Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?