Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arkeologiske funn i myrer

Rike arkeologiske funn i myrer skyldes lav temperatur, mye vann som holder oksygenet borte, lav pH og sphagnan som skilles ut av torvmosen. Alle disse faktorene bidrar til å hemme forråtnelsesbakteriene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Myrlandskap med tydelige spor etter torvskjæring. Foto.

Torvuttak i Irland

Det er gjort rike arkeologiske funn i myrer

Mumifisert lik som er funne i ei myr.

Tollundmannen på Silkeborg Museum.

Under torvskjæring, spesielt rundt 1950, men også flere hundre år tidligere, ble det funnet mange gjenstander og døde kropper i myrer. I Danmark er det funnet flere tusen år gamle lik (moselikene) der både hud, hår og indre organer er godt bevart. Grunnen til at kroppene ikke brytes ned, slik som i jord, er den lave temperaturen, mye vann som holder oksygenet borte, lav pH og sphagnan som skilles ut av torvmosen. Alle disse faktorene bidrar til å hemme forråtnelsesbakteriene. Torvmosen virker som garvesyre og gjør huden læraktig.

Langskip på museum.

Nydambåten, fra Jylland i Danmark. Den er 23 m lang, meget godt bevart og er fra 300-tallet e.Kr. Den inneholdt våpen, redskaper og smykker.

Tollundmannen er et spesielt godt bevart moselik som ble funnet under torvuttak i en myr på Midt-Jylland i Danmark i 1950. Tollundmannen var omtrent 30 år gammel da han ble hengt og kastet i myra. Rester etter tauet ble funnet rundt halsen på mannen, som trolig levde omkring år 400–300 f.Kr.. Tollundmannen er utstilt i museet på Silkeborg Hovedgård.

Mye tyder på at myrer og innsjøer har vært hellige områder i jernalderen. Det er funnet store mengder med offergaver, som våpen fra krigens seierherre, vogner, smykker og kar av keramikk og edle metaller, som underbygger denne teorien.

Sist oppdatert 22.03.2018
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?