Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Arbeidsoppgaver – Økosystemene er i endring

Disse oppgavene krever at du søker opplysninger og bearbeider stoffet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Primær suksesjon. Illustrasjon.

Primær suksesjon

Øvingsoppgaver- Økosystemene er i endring

 1. Gi to eksempler på at levende organismer kan forandre det abiotiske miljøet i et økosystem.
 2. Hvordan endrer det biologiske mangfoldet seg vanligvis gjennom en suksesjon?
 3. Hva skiller en sekundær suksesjon fra en primær suksesjon?
 4. Hvilke egenskaper har planter som dominerer pionerfasen i suksesjonen på en hogstflate?
 5. Hva er årsaken til at artsmangfoldet er størst i konsolideringsfasen av en suksesjon?
 6. Hvilken vegetasjonstype dominerer klimaksstadiet i disse områdene? Prøve å finne årsaken til forskjellene.
  a) lavlandet i en innlandskommune i Midt-Norge?
  b) lavlandet i kystnære strøk i Telemark?
  c) ytre kyststrøk på Vestlandet?
  d) høyereliggende fjellbygder i Nordland?
 7. Hva er det som avgjør hvilke arter som lever i et bestemt område?
  Kan du nevne noen faktorer som er viktige?
 8. Hva hadde skjedd med naturen hvis menneskene ikke hadde påvirket den? Ville den forblitt uforandret for alltid?
 9. Gi eksempler på hvordan mennesker påvirker den naturlige suksesjonen i et økosystem.
 10. Forklar hvordan klimaendringer kan påvirke en suksesjon. Velg selv hva slags økosystem du vil bruke som eksempel.
Sist oppdatert 16.12.2018
Tekst: Svein Gunnar Råen og Ragnhild Kjeldsen (CC BY-SA)
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?