Hopp til innhold

Oppgave

Bioprospektering – naturen sett med nye øyne

Her finner du arbeidsoppgaver og spørsmål til diskusjon knyttet til filmen om bioprospektering.

Forskere samler inn prøver i regnskog. Foto.

Innsamling av prøver i regnskog

Se filmen Bioprospektering: Naturen sett med nye øyne. Bioteknologiskolen 9.

Spørsmål

  1. Gi eksempler på noen økosystemer og arter som er aktuelle for bioteknologisk forskning i Norge. Hvorfor tror du at akkurat disse forskningsfeltene er aktuelle i Norge?
  2. Hva er et patent, og hva skal til for å få det innvilget? Drøft forskjellen mellom en "oppdagelse" og en "oppfinnelse". Man kan i dag ta patent på levende mikroorganismer – er det etisk riktig at det skal være slik?
  3. Cyclosporin er et immundempende stoff som i dag brukes ved organtransplantasjoner for å unngå avstøtning av nye organer. Stoffet ble i sin tid isolert fra lav på Hardangervidda av forskere fra et sveitsisk legemiddelforetak. Dette foretaket tjener årlig cirka 10 milliarder kroner på dette produktet. Medisinen har medført en revolusjon innen transplantasjoner og har ført til at tusenvis har blitt reddet. Er det riktig at det skal være gratis å hente slike genetiske ressurser fra Norge, eller skulle vi fått en godtgjørelse?

Arbeidsoppgave 1

Du ønsker å starte en bedrift for å finne enzymer som kan hjelpe til med å bryte ned avfall. Velg om du ønsker å satse på nedbrytning av matavfall eller nedbrytning av plast. Finn ut hvor du bør begynne å lete etter spennende gener du kan bruke.

Arbeidsoppgave 2

Tenk deg at du skulle lete etter gener for spesielle egenskaper hos bakterier, dyr eller planter. Hvilke egenskaper ville du lett etter i regnskogen, og hvilke ville du lett etter på Svalbard?

Arbeidsoppgave 3

Urfolk besitter mye kunnskap om naturen. Bør urfolk få godtgjørelse dersom denne kunnskapen utnyttes til å lage nye produkter? Diskuter også hvordan vi best skal ta hensyn til urfolks rettigheter ved bruk av naturressurser i områdene deres.

Sist faglig oppdatert 22.06.2021
Skrevet av Snöball Film AS

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter