Hopp til innhold

Film og filmklipp

Lagring av genetiske spor

Her finner du flere filmer og oppgaver som berører etiske sider ved endring og lagring av genetisk materiale. Noen av filmene er etikkcase som egner seg som innledning til debatt.

LK06
Maskerte røvere stjeler fingeravtrykk. Foto.

Bioprospektering
Kartlegging av genetisk materiale

Bioprospektering: Naturen sett med nye øyne. Bioteknologiskolen 9.

Biobanker: Levende innskudd

Biobanker: levende innskudd. Bioteknologiskolen 10.

Filmer av etiske utfordringer – innledning til debatt

Oppgaver til fimen Bioprospektering – naturen sett med nye øyne

Oppgaver til fimen Biobanker – levende innskudd

Sist oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?