Hopp til innhold

Film og filmklipp

Fosterdiagnostikk

Human Genom-prosjektet og annen genforskning har gitt oss god oversikt over menneskets gener. Denne kunnskapen har også gitt enklere metoder for å påvise genetiske feil. Disse nye mulighetene stiller både foreldre og medisinsk personell overfor mange etisk vanskelige valg. I Norge er det ikke lov til å gjøre genetiske endringer som går i arv til neste generasjon, men testresultatene kan brukes til å velge bort foster og befruktede egg med genetiske avvik.

Sist oppdatert 03.06.2014
Skrevet av Kristin Bøhle
Rettighetshaver: Mintra AS

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?