Hopp til innhold

Oppgave

Øvingsoppgaver – etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

LK06
Mannlig lege peker på overvårkingsutstyr koblet til jente på sykehus. Foto.

Tenk deg at du fikk vite at du ble satt til verden ved hjelp av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) for å være blodgiver for en eldre bror eller søster. Hva ville du følt da, tror du?

 1. Tenk deg at du må bestemme om verden skal bruke genmodifiserte organismer (GMO). Sett opp argumenter for og imot, og kom fram til en konklusjon.
 2. Diskusjon:
  • Hvem bør bestemme hvor de etiske grensene skal gå i spørsmålene knyttet til stamceller og kloning?
  • Hvem har kompetanse til å ta disse avgjørelsene? Legene? Regjeringen? Stortinget? Etikk-komiteer? Folket, i form av for eksempel folkeavstemninger?
  • Hvor mye må vi vite for å kunne ta etiske valg?
 3. Diskusjon: Tenk deg at du fikk vite at du ble satt til verden ved hjelp av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) for å være blodgiver for en eldre bror eller søster. Hva ville du følt da, tror du? Hadde du følt:
  • at du var spesielt verdifull, fordi familien din hadde bruk for deg?
  • at du ikke var ønsket for annet enn blodet ditt?
  • at dette ikke er så spesielt, egentlig? I mange land ønsker foreldrene seg mange barn for at de skal kunne forsørge foreldrene sine når de blir gamle.
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Øyvind Bønes
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?