Hopp til innhold

Oppgave

Hør deg selv – etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Forsker undersøker utskrift med resultat av DNA-test. Foto.
  1. Kan ulike organismer ha enkelte gener som er helt like?
  2. Nevn noe som kan være problematisk ved å bruke genmodifisert mat (GMO).
  3. Hvilke betenkeligheter kan vi ha til bruk av DNA-diagnostikk?
  4. Kan DNA-typing brukes til å fortelle oss om en person har gode eller dårlige egenskaper?
Sist faglig oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter