Hopp til innhold

Fagartikkel

PGD – gentesting av befruktede egg

PGD er gentesting av befrukta egg før de settes inn i livmoren.

LK06
Kvinne peker på skjerm som viser befrukta eggcelle. Foto.

Ved assistert befruktning kan man gentest det befruktede egget før det settes inn i livmoren.

Testing og valg

Noen dager etter befruktningen i laboratoriet og før implantasjonen i livmor vil cellene ha delt seg uten å være differensiert (spesialisert). Man har oftest flere befruktede egg (embryoer) å velge mellom. Da kan vi bruke PGD (preimplantasjonsdiagnostikk) til å teste en av cellene fra hvert embryo på 4-cellestadiet. Når vi har funnet et embryo som er fri for den genetiske sykdommen som vi lette etter, kan dette implanteres i livmoren.

Assistert befruktning – prøverørsbefruktning

Mellom 10 og 15 prosent av alle norske par kan ikke få barn på vanlig måte. Det er mange ulike årsaker til dette, men med medisinsk assistanse kan mange få hjelp. Det er flere måter å gjøre det på. Fellesbetegnelsen er assistert befruktning.
Hvis en familie har en alvorlig arvelig sykdom som de ikke ønsker å føre videre, kan de benytte assistert befruktning for å få mulighet til å velge ut et friskt embryo før svangerskapet starter.

DNA-diagnostikk av befruktede egg – PGD

Utvikling til embryo. Illustrasjon.

Den første embryoutviklingen.

PGD er i teorien velegnet for valg av egenskaper, da vi kan teste egget for alle de gener vi er interessert i. Hormonbehandling av den blivende mor gir flere modne egg på en gang, og siden prøverørsbefruktning gir flere befruktede egg, er sjansene ofte gode for at ett av eggene er uten det sykdomsgenet som vi vil velge bort.

Embryo i fosterhinne.

Menneskeembryo på 7-8 uker

Å forkaste befruktede egg er også langt mindre belastende for kvinnen enn å starte på et svangerskap og så ta abort når fosteret har fått påvist en sykdom. Samtidig må vi ikke glemme at PGD krever at man gjennomgår prøverørsbefruktning, noe som innebærer en viss belastning for kvinnen.

Etter PGD, kan man velge et befruktet egg som er uten de sykdomsgenene man testet for, men arvestoffet blir ikke endret.

Begrenset testing

PGD er en velegnet metode hvis det bare er ett eller to gener eller områder på kromosomene som vi ikke ønsker at barnet skal arve. Hvis det derimot er mange egenskaper vi ønsker å kontrollere, trengs det svært mange befruktede egg for at vi med rimelig sannsynlighet skal finne ett med de egenskapene som vi ønsker. Det finnes så langt ingen metode for å høste så mange egg fra kvinnen.
Hvis det er mistanke om en alvorlig kjønnsbundet sykdom kan man også teste for kjønn.

I praksis brukes denne metoden kun når det er snakk om en alvorlig arvelig sykdom som man ikke ønsker å føre videre.

Utdrag fra bioteknologiloven

Kapittel 2 A. Preimplantasjonsdiagnostikk m.m.

Kapitlet ble tilføyd ved lov 15 juni 2007 § 2A-1.

Genetisk undersøkelse av befruktede egg

  • Med preimplantasjonsdiagnostikk menes en genetisk undersøkelse av befruktede egg utenfor kroppen før innsetting i livmoren, herunder undersøkelse av kjønn.
  • Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn.
  • Preimplantasjonsdiagnostikk kan i tillegg utføres for å undersøke vevstype med sikte på å få et vevstypelikt barn som kan være stamcelledonor for et søsken med alvorlig, arvelig sykdom.
  • Preimplantasjonsdiagnostikk skal ikke benyttes til å kartlegge eller velge andre egenskaper ved det befruktede egget, enn det som fremgår av paragrafen her.
  • Befruktede egg som utvelges, må ikke genetisk modifiseres.
Sist oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi