Hopp til innhold

Oppgave

Løsningsforslag - Krysning og genmodifisering

Her finner du forslag til svar på Hør-deg-selv-oppgavene til Krysning og genmodifisering.

LK06
 1. er varianter av samme gen (arveanlegg) med en bestemt plass (locus) på kromosomet. Når det gjelder øyefarge, har vi alleler for blå og brun arv.

 2. Mange alleler gir større variasjoner i fenotypen (egenskapen som vises).

 3. Dominant: Hvis du har arvet genet fra en av foreldrene, så får du egenskapen. Det dominante genet vil overstyre virkningen fra det andre allelet i genparet.

 4. Genotype er et individs genutgaver, eller et individs gensammensetning. Man kan også snakke om genotypen for en bestemt egenskap, for eksempel bb for blå øyne.

 5. Fenotype er de trekk / egenskaper som er observerbare, altså de egenskapene som en organisme har.

 6. Ja, to individer med forskjellige genotyper for en egenskap kan ha like fenotyper for det samme genet.
  For eksempel gir både Bb og BB brune øyne.

 7. Et eksempel på intermediær arvegang er krysning mellom rød og hvit blomst (prydløvemunn) som gir rosa avkom. Avkommet får egenskaper som er en mellomting mellom foreldrenes egenskaper.

 8. Når heterozygote viser begge fenotyper, kalles det kodominans. Dette gjelder for eksempel blodtype genotyp AB, der allelene A og B er like dominante og uttrykkes like sterkt.

 9. Recessiv arvegang er når egenskapen kommer til syne kun når genet finnes i dobbel dose (på begge kromosomer). Kjønnsbundet recessiv arvegang, er når de recessive allelene sitter på X-kromosomet.

 10. Mer effektiv, nøyaktig og billig produksjon av en del medisiner. Fastslå slektskap og finne skyldige i kriminalsaker. Raskere og sikrere diagnose av sykdommer. Du kan finne mange flere eksempler enn dette.

 11. Spredning av resistente bakterier eller andre genmodifiserte organismer som kan få konkurransemessige fordeler og fortrenge ville arter. Spredning av uønskede gener til ville arter. Ukjente effekter på andre gener i genomet.
  Du kan finne mange flere eksempler enn dette.

Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering