Hopp til innhold

Oppgave

Hør deg selv - Krysning og genmodifisering

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon.

LK06
Hund med blå øyne ser til siden. Foto.

Blå øyenfarge er et eksempel på en recessiv egenskap.

 1. Hva er et allel?

 2. Hva blir konsekvensen av at det finnes mange alternative alleler til et gen?

 3. Hva er dominant arvegang?

 4. Hva er genotype?

 5. Hva er fenotype?

 6. Kan to individer med forskjellige genotyper for en egenskap ha like fenotyper for denne egenskapen?

 7. Gi et eksempel på intermediær arvegang.

 8. Beskriv arvegangen som vi kaller kodominans.

 9. Hva er forskjellen på recessiv arvegang og kjønnsbundet recessiv arvegang?

 10. Hvilken nytte kan vi ha av genmodifisering?

 11. Nevn noen grunner til at man må vise forsiktighet med genmodifisering.

Løsningsforslag - Krysning og genmodifisering

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle og Øyvind Bønes
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering