Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hør deg selv - Krysning og genmodifisering

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon.

Hund med blå øyne ser til siden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Hva er et allel?

 2. Hva blir konsekvensen av at det finnes mange alternative alleler til et gen?

 3. Hva er dominant arvegang?

 4. Hva er genotype?

 5. Hva er fenotype?

 6. Kan to individer med forskjellige genotyper for en egenskap ha like fenotyper for denne egenskapen?

 7. Gi et eksempel på intermediær arvegang.

 8. Beskriv arvegangen som vi kaller kodominans.

 9. Hva er forskjellen på recessiv arvegang og kjønnsbundet recessiv arvegang?

 10. Hvilken nytte kan vi ha av genmodifisering?

 11. Nevn noen grunner til at man må vise forsiktighet med genmodifisering.

Løsningsforslag - Krysning og genmodifisering

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Øyvind Bønes. Rettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter