Hopp til innhold

Oppgave

Øvingsoppgaver - krysning og genmodifisering

Disse øvingsoppgavene krever at du bearbeider stoffet.

LK06
Svart og hvite sauer med lang ull. Foto.
 1. To sauer. Illustrasjon.

  Krysning av hvit og sort sau

  Sett opp krysningsskjema for hvit og sort sau med kodominant nedarving av pelsfarge. Velg for eksempel H og S som symboler for .
  Lag til slutt oversikt som viser den sannsynlige fordelingen av fenotyper og genotyper i andre generasjon.

 2. En hvit og en rød blomst. Illustrasjon.

  Intermediær arv, krysning av homozygoter

  Sett opp et krysningsskjema som viser intermediær arv hos rød og hvit løvemunn.
  Lag til slutt en oversikt med sannsynlig fordeling av fenotyper og genotyper i andre generasjon. 3. Stamtavle med dominant ikke-kjønnsbundet sykdom

  Kan du ved hjelp av stamtavlen finne ut om egenskapen (rød) er dominant, recessivt og/eller kjønnsbundet nedarvet? Du må begrunne påstanden din.

 4. Sett opp et krysningsskjema mellom

  1. fargeblind kvinne (XfXf) og mann med normalt fargesyn (XFY)
  2. fargeblind mann (XfY) og kvinne som er bærer for fargeblindhet (XFXf) 5. Recessiv arv. Illustrasjon.

  På bildet ser du at ett av fire barn har arvet en sykdom. Rød farge indikerer sykdom her. Kan du avgjøre om sykdommen er kjønnsbundet eller ikke, og om den er dominant eller recessiv?
  Begrunn svaret!

 6. Genmodifisert mat. Drøft mulige fordeler og ulemper ved å innføre, dyrke og ta i bruk genmodifiserte organismer som mat.
Sist oppdatert 20.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering