Hopp til innhold

Fagartikkel

Celledeling

Ved vanlig celledeling (mitose) får vi to nøyaktige kopier av morcella. Når kjønnsceller dannes (meiose), blir kromosomtallet halvert.

LK06
Ulike stadier i celledeling. Illustrasjon.

Mitose (vanlig celledeling)

DNA kopieres. Illustrasjon.

DNA kopieres slik at kromosomene blir doble og klare til deling. Resultatet blir to identiske kromatider.

Vanlig celledeling er mest aktiv på fosterstadiet, men vi produserer nye celler hele livet. Disse skal gi vekst og erstatte gamle celler som er utslitte. Vanlig celledeling er også kalt vekstdeling og gir to nøyaktige kopier av morcella. Mitose foregår til enhver tid i hele kroppen utenom i kjønnscellene, men tempoet avhenger av vevstype. Celledelingen går også noe seinere med økt alder. Dette kan vi for eksempel se ved at sår gror seinere og at huden eldes.

Kromosompar med doble kromosomer. Illustrasjon.

Et kromosompar med doble kromosomer.

Når en moden kroppscelle skal dele seg i to, blir arvestoffet først kopiert, slik at kromosomene blir doble. Deretter kan hvert doble kromosom deles på langs ved at de splittes i sentromeren. De 46 enkle kromosomene (kromatider) dras til hver side. Cellemembran dannes rundt de to kromosomsettene, og vi har fått to nye datterceller med nøyaktig samme arvestoff som morcella.

DNA kopierer seg selv

Nukleotid. Illustrasjon.

Nukleotider er byggesteiner i DNA og RNA. I DNA består nukleotidene av fosforsyre, sukkeret deoksyribose og en nitrogenbase som her er guanin (G).

Når DNA kopierer seg selv kalles det DNA-replikasjon. Det som skjer, er at et enzym "klipper" opp DNA-strengen på langs mens nye nukleotider fester seg til de ledige plassene (nitrogenbasene).

A fester seg til T og C fester seg til G. På den måten blir det dannet to nye strenger med utgangspunkt i oppskrifta på de gamle strengene.

Denne prosessen gir to nøyaktig like kromatider. Kromatidene er bundet sammen i sentromeren og utgjør et dobbelt kromosom - klar til deling.

Mitose og meiose. Illustrasjon.

Forenklet modell av mitose og meiose.

Meiose (kjønnscelledeling)

Danning av kjønnsceller foregår i testiklene hos menn og i eggstokkene hos kvinner. Når kjønnsceller skal dannes, må kromosomtallet halveres. Før delingen vil kromosomparene stille seg opp parvis. Deretter blir alle kromosompar skilt, slik at det blir 23 kromosomer på hver side av cella.

Nå blir cella delt, og cellemembraner omslutter de nye cellene med halvt kromosomtall. I andre deling blir de doble kromosomene delt, og vi får fire kjønnsceller med halvt kromosomtall.

Gener bytter plass ved meiosen. Modell.

Meiose og overkryssing.

Kromosomene i et par kan bytte noen gener mens de er oppstilt parvis og ligger inntil hverandre. Fenomenet kalles overkryssing. Denne byttingen sikrer at ingen kjønnsceller blir identiske.

Slik blir genene stadig kombinert på nye måter og sørger for større genetisk variasjon hos avkommet.


23 + 23 = 46

Egg- og sædceller inneholder kun 23 kromosomer. Dermed blir det 46 kromosomer (23 par) etter at en eggcelle og en sædcelle har smeltet sammen. En befruktet eggcelle vil starte med vanlig celledeling. Det blir et embryo hvor alle cellene har kopier av de samme 46 kromosomene. Etter hvert som embryoet vokser, blir cellene spesialiserte.

Siden kjønnsceller aldri deler seg, kan ordet "kjønnscelledeling" virke misvisende.
Det er egentlig stamceller i eggstokker og testikler som deler seg og danner kjønnscellene.

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering