Hopp til innhold

Fagartikkel

Genetisk kode

Det er ingen andre som har de samme genene som deg, med mindre du er en enegget tvilling! Du er en unik nykombinasjon av genene fra forfedrene og -mødrene dine.

Hva skal vi med kunnskap om genene? Bioteknologiskolen 3

Du er unik

En mann studerer en DNA-profil. Foto.

DNA-profilen leses ved å se etter likheter i de ulike DNA-prøvene.

Alle gener nedarves uforandret, men den store mengden gener (cirka 22 000) som finnes i flere , gjør at hvert individ får sin unike kombinasjon av arveanlegg.
Til tross for at vi ser store ytre forskjeller, er nesten alt DNA likt hos alle mennesker.

De små forskjellene i DNA er likevel nok til sikker identifisering av en person. DNA-profil eller DNA-fingeravtrykk brukes blant annet i farskapssaker eller kriminalsaker.

Et gen er en oppskrift

Oppskriften på hele organismen er lagret som DNA-koder i hver eneste cellekjerne.
Når det er behov for å lage et protein, må genet som koder for dette proteinet, kopieres. Deretter sendes kopien av oppskriften ut i cytoplasmaet til ribosomene, hvor proteinene kan lages.

Originalen (DNAet) forblir beskyttet inne i kjernen. Den beholdes uforandret og kan kopieres flere ganger. DNAet er både for stort og for sårbart til å transporteres inn og ut av kjernemembranen.

Koden blir oversatt fra DNA til RNA

Oversikt over hvilke tripletter i mRNA som koder for de ulike aminosyrene. Tabell.

Genetisk kode – kodon og tilhørende aminosyrer

Når et gen skal transkriberes, vil DNAet åpne seg slik at enzymet RNA-polymerase kan gli langs den ene strengen i DNA og koble sammen nukleotider som skal danne det ferdige mRNAet. U vil da feste seg til A og C fester seg til G.
Når RNA-polymerase kommer til enden av genet (oppskriften) som skal kopieres, vil mRNA løsne.

mRNA er en kopi av genet som lett kan passere porene i kjernemembranen på vei ut til ribosomene i cytoplasma. Her bygges proteinene etter hvert som oppskriften tolkes.

mRNA er definert som " den genetiske koden ". Den genetiske koden er universell. Det betyr at den er lik i alle levende organismer. For eksempel er UCU koden for aminosyren serin i alle organismer.

mRNA = den genetiske kode


RNA skiller seg fra DNA ved at det er enkelttrådet, inneholder sukkeret ribose i stedet for sukkeret deoksyribose og basen urasil (U) i stedet for tymin (T). Se tabell og bilde i lenkesamlingen.

DNA

RNA

Bygning

Dobbel tråd

Enkel tråd

Sukker

deoksy-
ribose

ribose

Nitrogen-basene

A,T,
C,G

A,U,
C,G

Kan passere kjerne-
mem-
branen

Nei

Ja

RNA-struktur. Modell.

Forenklet modell av mRNA

  • Veien fra DNA til protein går via RNA
  • mRNA er definert som den genetiske koden
  • En triplett (kodon) på mRNA er koden for én bestemt aminosyre

Evolusjon – en holdbar kode

Animasjon av utvikling av arter gjennom evolusjon. Foto

Siden den genetiske koden finnes i alle levende organismer, kan det tolkes slik at evolusjonen ikke har ført til at noen bedre løsninger har oppstått. Ingen andre systemer har gitt konkurransemessige fordeler slik at det har blitt ført videre. Den genetiske koden har blitt nedarvet gjennom millioner av år og gir oss informasjon om felles opphav og hvor nært de ulike artene er i slekt.

Tabell med genetisk kode

Simulering: Fra DNA til protein fra lab.concord.org

Sist faglig oppdatert 08.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

DNA – vår genetiske kode

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter