Hopp til innhold

Oppgave

Simulering av proteiner i hydrofile og hydrofobe omgivelser

Finn ut hvilken rolle hydrofobi og hydrofili har ved proteinfolding. Generer et tilfeldig protein og se hvordan det folder seg sammen i et vannmiljø. Bytt miljø og se hva som skjer hvis proteinet er i olje eller i vakuum i stedet for i vann.

LK20LK06
Fiberprotein. Illustrasjon.

Hvordan foldes proteiner til stabile strukturer?

Det er ulike krefter som bestemmer hvordan strukturen til et protein blir. Det spiller blant annet inn om aminosyrene som proteinet består av, har polare eller upolare sidekjeder (R-grupper). I denne simuleringen kan du eksperimentere med hvordan et protein vil oppføre seg i et miljø med vann, olje, eller i vakuum, alt etter hvilke aminosyrer det består av.

Spørsmål til simuleringen

Sist oppdatert 15.01.2019
Skrevet av The Concord Consortium og Kristin Bøhle

Læringsressurser

DNA – vår genetiske kode

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?