Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver – Drivhuseffekten

 1. Drivhuseffekten og energi

  1. Av fossilt brensel får vi både CO2 og H2O, men det er ikke registrert noen økning av H2O-innholdet i atmosfæren. Hvordan kan det henge sammen?
  2. Hvilken sammenheng er det mellom energibruk og økt drivhuseffekt?
  3. Hvorfor har ikke månen noen drivhuseffekt?
  4. Hva vil det si at atmosfæren er i energibalanse?
  5. CO2-innholdet i atmosfæren varierer med årstiden. Når på året er innholdet størst, og når er det minst?
  6. Den elektromagnetiske strålingen fra sola og varmestrålingen fra jorda har forskjellige bølgelengder. Hvordan vil du bruke det til å forklare at vi har en drivhuseffekt på jorda?
  7. Hvilke stoffer er skadelige både for ozonlaget og drivhuseffekten?
 2. Av teorien for drivhuseffekten går det fram at jordas gjennomsnittstemperatur er avhengig av hvor mye atmosfæren absorberer av varmestrålingen fra jorda. La oss si at atmosfæren absorberer en brøkdel α av all varmestråling fra jorda. Da kan vi vise at sammenhengen mellom måltallet for gjennomsnittstemperaturen x og brøkdelen α er gitt ved uttrykket:

  473/(2 - α) = konstant · x4

  1. Hva skjer med verdien av α når innholdet av drivhusgasser i atmosfæren øker?
  2. Bruk uttrykket og forklar hvordan det da går med gjennomsnittstemperaturen på jorda.
  3. Vis at atmosfæren absorberer 79 % av varmestrålingen fra jorda når gjennomsnittstemperaturen er 288 K (15 °C).

   Måltallet for konstanten er 5,67 · 10-8.
Sist oppdatert 07.01.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hør deg selv - Drivhuseffekten

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Konsekvenser av økt drivhuseffekt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva tror du om effekten av klimaendringer?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hvordan virker drivhuseffekten, tror du?