Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hør deg selv - Drivhuseffekten

 1. Hvilke temperaturer ville vi sannsynligvis hatt på jorda uten drivhuseffekten?
 2. Hva er gjennomsnittstemperaturen på jorda i dag?
 3. Hva mener vi med drivhusgasser? Nevn eksempler.
 4. Hvilken gass bidrar mest til drivhuseffekten?
 5. Hva mener vi med at jorda er i energibalanse?
 6. Hvordan kan menneskelig aktivitet forstyrre jordas energibalanse?
 7. Hva mener vi med klima?
 8. Hvordan tenker vi oss at utslipp av klimagasser til atmosfæren kan endre klimaet?
 9. Hva er det som kan få havnivået til å stige?
 10. Hvilken virkning har tropisk regnskog for innholdet av CO2 i atmosfæren?
 11. Hvilke synlige tegn viser at gjennomsnittstemperaturen i Arktis øker mer enn ellers på jorda? Og hvilke konsekvenser kan det få?
 12. Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere økningen i drivhuseffekten?

Løsningsforslag - Drivhuseffekten

Sist oppdatert 24.10.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hør deg selv - DrivhuseffektenDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Konsekvenser av økt drivhuseffekt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva tror du om effekten av klimaendringer?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hvordan virker drivhuseffekten, tror du?