Hopp til innhold

Oppgave

Løsningsforslag – Nordlys – mystikk og vitenskap

Her finner du kortfattede forslag til svar på Hør deg selv-oppgavene til nordlyskapitlet.

  1. Energien til nordlyset oppstår gjennom hydrogenfusjon inne i solens kjerne.

  2. Solvind er en sammenhengende strøm av elektrisk ladde atompartikler som sendes ut fra solen.

  3. Det var Kristian Birkeland, i 1896.

  4. Birkelands teori gikk ut på at elektrisk ladde partikler fra solen ble fanget opp av jordas magnetfelt og ledet inn mot polene.

  5. Carl Størmer målte nordlysets høyde i 1909. De fleste nordlys forekommer mellom 90 og 150 km over bakken.

  6. Nordlysovalen er et ovalformet belte som ligger rundt den magnetiske sydpolen nord i Canada.

  7. Fargene i nordlyset stammer fra emisjon, det vil si utsending av lys, fra atomer og molekyler av oksygen og nitrogen som blir truffet av ladde partikler.

  8. Norge er godt egnet til observasjon av nordlys fordi nordlysovalen følger kysten av Nordland, Troms og Finnmark.

Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Einar Berg

Læringsressurser

Nordlyset – mystikk og vitenskap