Hopp til innhold

Oppgave

Løsningsforslag – Ioniserende stråling

Her finner du kortfattede forslag til svar på Hør deg selv-oppgavene om Radioaktivitet og ioniserende stråling

  1. At et grunnstoff er radioaktivt vil si at det har ustabile atomer som sender ut stråling, enten som partikler eller som elektromagnetisk stråling.

  2. Strålene gikk gjennom innpakningspapiret som fotopapiret var pakket inn i.

  3. De radioaktive grunnstoffene står nederst i det periodiske systemet. Alle grunnstoff fra polonium (nr. 84) og utover er radioaktive.

  4. Det kommer an på hvilken type stråling det er snakk om: alfa, beta eller gamma. Finn ut hva som skjer med de ulike strålingstypene.

  5. Alfapartikler består av en kjerne med to nøytroner og to protoner, betastråling er elektroner. Røntgen- og gammastråling er fotoner, og det er gammastråling som er mest energirik av disse.

  6. Ioniserende stråling kan slå løs elektroner fra atomer de treffer. Et atom som har færre elektroner enn det er protoner i kjernen, er et ion.

  7. Når nøytroner i kjernen eksploderer, kvitter de seg med et (negativt) elektron, og det dannes et (positivt) proton.

  8. Bakgrunnsstråling er stråling fra radioaktivitet i bakken, og stråling fra verdensrommet. Den kosmiske strålingen kommer fra verdensrommet, det vil si fra stjerner og galakser, og fra vår nærmeste stjerne: sola. Den kosmiske strålingen øker med høyden over havet, fordi atmosfæren blir tynnere.

  9. Hvis vi har alfa- og betastrålingskilder og en geigerteller, kan vi ved å teste med ulike materialer se hvor mye som skal til for å stoppe strålingen.

  10. Halveringstiden er den tiden det tar før halvparten av massen (antall atomer) av et radioaktivt stoff er omdannet til et annet grunnstoff.

Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Einar Berg

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?