Hopp til innhold

Forsøk

Forsøk: Måling av radioaktiv stråling

I dette forsøket skal du undersøkje ulike radioaktive kjelder.

I dette forsøket skal du undersøke ulike radioaktive kilder.

Geigerteller. Foto.

Hensikt

Lære å måle ioniserende stråling.

Teori

Geigertelleren er et apparat som teller partiklene i ioniserende stråling. Det består av et rør med vindu som er koplet til en høyttaler eller til et elektronisk telleapparat.

Hver gang en partikkel kommer inn gjennom vinduet og ioniserer luften inne i røret, oppstår det en kortvarig elektrisk puls som blir registrert av instrumentet. Den elektriske pulsen blir forsterket, og da kan vi høre den som en tikking i en høyttaler, eller vi kan lese av antall pulser i et elektronisk telleverk.

Antall tikk per sekund i høyttaleren i geigertelleren er et uttrykk for hvor aktivt det radioaktive stoffet er. Hver gang en atomkjerne eksploderer, sender den ut en ioniserende partikkel som kan bli registrert av geigertelleren.

Måleenheten for aktivitet heter becquerel og har symbolet Bq. Den er definert slik: becquerel = 1 / sekund, eller med symboler: Bq = 1 / s

aktivitet = antall kjerneeksplosjoner / tid

Måleenhet: becquerel (Bq)

1 Bq = 1 / s (1kjerneeksplosjon / sekund)

Til våre målinger skal vi bruke radioaktive kilder som er godkjent for skolebruk. Dette kan ofte være tre plaststaver med gjenger som står skrudd fast i en plastplate. I enden av hver av disse stavene er det tre forskjellige innelukkede radioaktive stoffer. Én stav er merket alfa, én er merket beta, og én er merket gamma

Utstyr

Geiger-Müller rør med teller og/eller høyttaler, ulike radioaktive kilder.

Framgangsmåte

  1. Selv når det ikke er noen radioaktiv kilde foran vinduet, hører vi geigertelleren tikke nå og da. Det er bakgrunnsstrålingen. Prøv å måle hvor sterk bakgrunnsstrålingen i klasserommet er, målt i Bq. Dette kan du gjøre gjennom å telle antallet tikk i løpet av f.eks. 30 sekunder, for så å dividere resultatet med 30.
  2. Vi prøver stavene etter tur foran vinduet i røret på geigertelleren, og holder dem først kloss inntil vinduet og så lenger fra. Tikkingen varierer med avstanden. Jo nærmere vinduet vi holder stavene, desto oftere tikker det. Hold de tre kildene foran røret i 30 sekunder etter tur, og skriv ned resultatene du måler, målt i Bq. Prøv i to ulike avstander fra geigertelleren: kloss inntil, og på 5 cm avstand. Husk å trekke fra bakgrunnsstrålingen fra alle målingene.
  3. Hvis skolen har noen radioaktive steiner, kan vi undersøke om det kommer stråler fra deler av steinene. Tidligere var det radiumforbindelser i de selvlysende tallene og viserne på armbåndsur og vekkerur. Hvis skolen har noen slike gamle ur, kan vi prøve om tallene stråler gjennom glasset. Den ioniserende strålingen fra tallskivene i moderne ur kommer ikke gjennom glasset.

Drøfting

  1. Var det forskjell på de ulike kildene?
  2. Hva kan årsaken være?
Sist faglig oppdatert 11.02.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter