Hopp til innhold

Oppgave

Øvingsoppgaver – Ioniserende stråling

Halveringstid radium. Illustrasjon.
 1. Hva skjer med atomnummeret og nukleontallet for et radioaktivt grunnstoff som sender ut:

  • en alfapartikkel?
  • en betapartikkel?
 2. Hvordan endres:

  • protontallet og
  • nøytrontallet

  til en kjerne som sender ut en alfapartikkel?

 3. Hvordan endres

  • protontallet og
  • nøytrontallet

  til en kjerne som sender ut en betapartikkel?

 4. Hvorfor blir b-strålene avbøyd mer enn a-partiklene i et elektrisk felt?
 5. Forklar hvilken av kjernereaksjonene som er α-stråling, og hvilken som er β-stråling.

  1. 90234Th91234Pa
  2. 84210Po82206Pb
 6. Reaksjonsligningen for det som skjer når en radiumkjerne sender ut en alfapartikkel, er:

  88226Ra86222Rn+24He
  • Forklar hva tallene betyr.
  • Hvor mange nøytroner er det til sammen i kjernene før og etter reaksjonen?
  • Hva er det som blir bevart under reaksjonen?
  • Hva vil det si at halveringstiden for radium er 1600 år?
  • Hvor lang tid tar det før et metallstykke på 2 g radium vil inneholde bare 1 g radium, og resten av metallstykket er omdannet til andre grunnstoffer?
  • Hvor mange år tar det før et metallstykke på 2 g radium vil inneholde bare 0,25 g radium?
 7. Vi måler strålingen fra et radioaktivt stoff med en geigerteller:

  t/min

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  N

  158

  126

  100

  79

  63

  50

  39

  31

  25

  20

  16

  13

  10

  Tabellen viser hvordan antall tikk per sekund (N) i geigertelleren avtar med tiden. Tegn grafen med N som funksjon av tiden t og finn halveringstiden for det radioaktive stoffet.
 8. Hvor er det blitt av det radiumet som opprinnelig var her på jorda?

  • Hvor lang tid vil det ta før alt uran er borte?
  • Hvorfor er det heliumgass i gruver med uranholdige mineraler?
Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter