Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hør deg selv – Ioniserende stråling

Pierre og Marie Curie i et laboratorium. Foto.

Marie and Pierre Curie i laboratoriet.

 1. Hva vil det si at et grunnstoff er radioaktivt?
 2. Hvilken egenskap ved strålene fra uransaltene gjorde at Becquerel oppdaget dem?
 3. Hvor i periodesystemet finner vi de naturlig radioaktive grunnstoffene?
 4. Hva skjer med strålene fra et radioaktivt stoff som blir sendt gjennom et elektrisk felt?
 5. Hva slags stråling kommer det fra radioaktive stoffer?
 6. Hva vil det si at stråling er ioniserende?
 7. Hvordan forklarer vi at det kommer elektroner fra en radioaktiv atomkjerne?
 8. Hva mener vi med bakgrunnsstråling? Hva er kosmisk stråling? Hvordan endres kosmisk stråling med høyden?
 9. Hvordan kan vi ved forsøk vise at alfa-, beta- og gammastrålene har forskjellig gjennomtrengningsevne?
 10. Hva mener vi med halveringstid for et radioaktivt stoff?

Løsningsforslag – Ioniserende stråling

Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hør deg selv – Ioniserende strålingDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Øvingsoppgaver – Ioniserende stråling

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hva stopper radioaktiv stråling?