Hopp til innhold

UTGÅTT - Naturfag (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Stråling og radioaktivitet

Du er omgitt av stråling hele tida, enten du er hjemme, ute i skogen, på sykehuset eller i et fly. Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men den kan også utgjøre en risiko og helsefare.

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Ioniserende stråling er den strålinga som har så høy energi at den kan sparke løs elektroner i atomer. Da dannes det ioner. Dette kan være skadelig hvis det skjer i cellene i kroppen vår. Likevel er det vanskelig å tenke seg et moderne samfunn uten den hjelpa ioniserende stråling gir.

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter