Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene.

Ordklasser

Ord som har mye til felles, som for eksempel hvordan de bøyes, tilhører samme ordklasse. Substantiv, adjektiv og verb er tre ulike ordklasser.

Læringsressurser

Ordklasser

Du er her