Skip to content

Øvelse

Kontrast

LK20LK06

Oppgave 1

Person sitter ved bål i vinterlandskap. Foto.
  1. Beskriv kontrasten i dette bildet.
  2. Gi bildet en tittel som formidler kontrasten med ord.

Oppgave 2

Tom colaflaske i naturen. Foto.
  1. Beskriv kontrasten i dette bildet.
  2. Gi bildet en tittel som formidler kontrasten med ord.

Oppgave 3

Broadgate Tower i London, med gamle mursteinsgårder i forgrunnen. Foto.
  1. Beskriv kontrasten i dette bildet.
  2. Gi bildet en tittel som formidler kontrasten med ord.

Oppgave 4

Les diktet "Mareritt i eventyrskogen" av Petter Solberg.

  1. Tittelen inneholder en sterk motsetning. Hva slags forventninger har vi når vi skal høre et eventyr?
  2. Sammenlikn det Rødhette opplever i dette diktet med den opprinnelige versjonen av eventyret om Rødhette og ulven. Hvilke forskjeller finner du?
  3. Hva forteller diktet oss om forholdet mellom eventyr og virkelighet?
Last updated 01/05/2019
Written by: Marion Federl and Cecilie Isaksen Eftedal

Learning content

Språklige virkemidler