Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nøytralisering og pH

Det å nøytralisere en syre betyr å blande en sur løsning med en basisk løsning slik at pH-verdien stiger til det nøytrale punktet, pH 7,0.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Et pH-meter viser alkaliteten av jord. Foto.

Nøytraliseringen

Blander vi en syre og en base, vil disse reagere med hverandre og danne salt og vann. Vi blander saltsyre (HCl) med natronlut (NaOH).

Bland dem bare i sterk fortynning, det er farlig å blande dem i konsentrert form!

HCI+NaOHNaCI+H2O

Vi får natriumklorid (NaCl, vanlig koksalt) og vann. Reaksjonen i ioneform skriver vi slik:

H++CI-+Na++OH-Na++CI-+H2O

Det viktigste som skjer, er følgende:

H++OH-H2O

Ved slik nøytralisasjon dannes alltid vann. Det vi får ved siden av vann, vil være salter, som blir dannet av syrerest-ionet og metall-ionet i basen. Saltet får forskjellig formel, alt etter syre- og baseformelen.

Nøytraliserer vi vannløsninger av syrer og baser med hverandre, dannes det alltid salt pluss vann!

Saltet vil være oppløst i ioneform så lenge det er vann til stede. Damper vi vannet bort, vil saltet bli liggende igjen i fast form.

pH-begrepet

pH-skala som viser at 0-6 er surt område, 7 er nøytralt og 8-14 er basisk område. Grafikk.
pH-skalaen

pH er en måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger. En nøytral løsning, rent vann, har en pH på 7. Løsninger med pH under 7 er sure, de som har pH over 7, er basiske. De fleste stoffer har pH mellom 0 og 14, men pH-verdier under null og over 14 forekommer.

Når vi skal måle pH i en løsning, kan vi bruke et pH-papir. Det er en papirstrimmel som får forskjellig farge ved ulike pH-verdier. Ved å sammenligne med en fargeskala finner en lett pH-området for den væsken en har undersøkt. En atskillig mer nøyaktig metode er å bruke et pH-meter. Dette er en elektrokjemisk målemetode. Prinsippet er å måle forskjell i elektrisk spenning mellom elektrodene og oppløsningen. Denne spenningen vil variere med pH.

Sist oppdatert 14.01.2019
Tekst: Per Erik Rangberg (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Industriskolen

Læringsressurser

Organisk kjemi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff