Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Måling av stoffer − molar masse

Da det er antallet enheter som er viktig i kjemiske reaksjoner, er det mest praktisk å bruke en enhet for stoffmengde basert på antall og ikke på masse. Derfor ble enheten mol innført.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kjemiker med titreringsutstyr. foto.

Måling av stoffmengde

Mol er en SI-enhet. Ett mol av et stoff er den stoffmengden som inneholder 6,022 • 1023 enheter av stoffet. Dette store tallet kalles Avogadros tall. Enheter kan bety atomer, molekyler, formelenheter, ioner eller elektroner. Med formelenhet mener vi enheten som stoffet er bygget opp av. Formelenheten til for eksempel vann er H2O, formelenheten til natriumklorid er NaCl, og så videre. Molar masse er det samme som molmasse. Molmasse betegner vi her i kurset med Mm. For å holde styr på hvilken formelenhet det er snakk om molmassen til, er det vanlig å skrive formelen i parentes etter symbolet, for eksempel slik: Mm(H2O).

Lage hockeypulver

I oppgaven der vi skal lage hockeypulver, får vi beskjed om å bruke løsninger med en styrke på 1M (én molar). Det betyr at vi skal ha 1 mol molekyler per liter løsning. For å finne ut hvor mye ett mol er, må vi finne formelmassen til stoffet og gjøre dette om til gram.

Eksempel

Saltsyre består av ett hydrogenatom med massen (1u) + ett kloratom med massen (35,45 u), formelmassen til HCl blir da 36,45u.

Dette betyr at 1M HCl inneholder 36,45 g HCl per liter.

2M HCl innholder dobbelt så mye, og 10M inneholder ti ganger så mye. Jo større konsentrasjon syren har, jo farligere blir den å håndtere. Det samme gjelder for alle syrer, baser og skadelige løsninger.

Sist oppdatert 09.05.2018
Tekst: Per Erik Rangberg (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Industriskolen

Læringsressurser

Organisk kjemi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff