Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Alkyner

I alkyner er det en trippelbinding mellom to av karbonatomene. På samme måte som for alkener er det da enda færre hydrogenatomer i disse molekylene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
5 røde gassflasker i forskjellige størrelser. Den minste er 6 kilo, den største 25 kilo. Foto.

Alkyn = trippelbinding

Alkyner består kun av hydrogen og karbon, og har en trippelbinding. Det enkleste alkenet er etyn, som har kjemisk formel C2H2.

Nedenfor ser du en oversikt over de tre enkleste alkynene.

Oversikt over de tre enkleste alkynene: Etyn, propyn og butyn. Illustrasjon.
Sist oppdatert 08.05.2018
Tekst: Rune Mathisen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Organisk kjemi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff