Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP Vg1)

Styringsteknikk

Å styre eller kontrollere noe er hva dette emnet handler om. Luft, olje og strøm er kanskje de mest brukte i dag. Vi sier da på fagspråket pneumatikk, hydraulikk og elektro. Og her kommer alt det spennende inn: PLS, programmering , ventiler og mye mer.

Kjemi

Hvorfor er det slik at man kan blande to stoffer, og så få dannet et helt nytt stoff? Kjemi er læren om stoffenes oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Hvis du lærer deg å forstå grunnstoffenes periodiske system, er du godt på vei til å forstå mye av kjemifaget.