Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Klima- og CO2-kvoter

Sett deg godt inn i problemstillingen til det fiktive flyselskapet MooseAir, og utarbeid en markedsstrategi for selskapet. Det er ingen fasit, men forsøk å bygge opp en logisk argumentasjon for det du anbefaler, basert på god informasjon og grundig refleksjon. Skriv kort, godt og presist.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Logo for MooseAir, hodet til en gul elg med stort gevir og rød nese, inne i en rød oval. Illustrasjon.

Det nystartede flyselskapet "MooseAir"

MooseAir er et nylig oppstartet flyselskap som skal frakte passasjerer mellom forskjellige destinasjoner i Europa. Flyselskapet er svært bevisst på de konsekvensene flytrafikken har for miljøet, og ønsker å posisjonere seg som et flyselskap med stor miljøsamvittighet. De tenker blant annet at de skal inkludere og synliggjøre CO2-kvoter for hver flybillett som selges.

I tillegg skal de bare bruke materialer som kan resirkuleres i flyinteriør, uniformer og produkter som brukes i drift under flyvningen. MooseAir har investert i nye fly som er bygd i et spesielt lett materiale, og som er svært slanke og strømlinjeformede, og de bruker derfor lite drivstoff.

Oppgave

Sett deg inn i flytrafikkbransjen, og skriv en bakgrunn som gir innsikt i hvordan bransjen opererer, og i hva slags miljøutfordringer de står overfor.

Lag en markedsstrategi for MooseAir der du beskriver hvordan de skal markedsføre seg for å posisjonere seg som det flyselskapet de vil være.

Oppgaven bør inneholde

  • en kort oppsummering av problemstillingen og konklusjonen i oppgaven
  • innledning og bakgrunnsinformasjon
  • diskusjon og argumentasjon
  • en markedsstrategi med mål, målgruppevalg og en markedsplan
  • en oversikt over hvordan bærekraft- og miljøpåstander kan brukes i markedsføringen i henhold til loven
  • en eventuell aktivitetsplan som beskriver markedsaktivitetene i en gitt periode
  • en konklusjon

Bruk gjerne skjemaet ovenfor når du løser oppgaven.

Lykke til!

Sist oppdatert 05.12.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye og Cathrine Meyer Johansen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter