Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne definere, forstå og ta i bruk begreper knyttet til sosialisering
  • kunne gi eksempler på hvilke arenaer sosialisering skjer på
  • kjenne til teorier om sosialisering
  • kunne sammenligne sosialisering i primærgrupper og sekundærgrupper
  • kunne reflektere over hvordan sosialisering påvirker oss gjennom hele livet