Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan får du oversikt over kilder?

Hva vil det si å jobbe systematisk med kilder? Del meninger og erfaringer med andre i klassen.
Illustrasjon av mennesker som klatrer på og flytter på store klosser.

Lag egne begrepsdefinisjoner

Dersom dere skal få mest mulig ut av søk etter informasjon på nettet, er det nyttig at dere er bevisste på hva en del sentrale begreper innebærer.

Lag deres egne definisjoner av de følgende begrepene:

 • navigasjon
 • lesing på nett
 • strategi
 • organisering

Del begrepsdefinisjonene

Del begrepsdefinisjonene med resten av klassen. Bli enige om en felles definisjon for hvert av begrepene.

Skriv ned tre punkter

Tenk over en av de siste gangene du brukte internett til å finne informasjon som skulle løse en litt større arbeidsoppgave du jobbet med.

 • Hva skulle du finne fram til?
 • Hvordan gikk du fram?
 • Hva gjorde du før, underveis og etter søkeprosessen?
 • Skriv ned tre eksempler på hvordan du selv tenker du jobber systematisk med kildesøk.

Diskuter med medelever

Del eksempler med hverandre på hvordan dere jobber systematisk med kildesøk.

Diskuter:

 • Hva vil det egentlig si å jobbe systematisk med kildesøk?
 • Hva vil det si å ha en strategi for hvordan et søk gjennomføres?
 • Kan dere gjøre ting annerledes for å få mer oversikt over prosessen?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 01.11.2018

Læringsressurser

Kildebruk og kildehenvisninger