Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Sabina ønsker veiledning om kosthold

Sabina synes at årene etter at hun fikk diagnosen type 2-diabetes, har vært vanskelige.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sabina har type 2-diabetes

Sabina er 65 år. Hun er gift med Muhammed, og de har fem voksne barn sammen. Begge kommer fra Pakistan og har bodd i Norge i tjue år, de siste årene i en større by. Sabina har alltid vært hjemmearbeidende, og hun har et fellesskap i det pakistanske miljøet.

Sabina har hatt diagnosen type 2-diabetes i ti år, men hun har sannsynligvis hatt sykdommen en stund før diagnosen ble stilt. Hun plages med et sår på leggen som ikke vil gro, og hun trenger derfor hjemmesykepleie for å stelle det.

Hun har fått mange gode råd. Hun skulle slanke seg, men også spise regelmessig og ofte for å holde blodsukkeret jevnt. Alt er ikke like lett å forstå. Spesielt vanskelig er det å følge disse rådene under ramadan. Hun ønsker å faste slik en god muslim skal.

I dag kommer helsefagarbeider Line på hjemmebesøk. Line har vært der flere ganger i forbindelse med leggsåret Sabina har, så de kjenner hverandre godt, og Sabina har tillit til henne. Nå ønsker Sabina at de går gjennom den kostholdsinformasjonen hun har fått.

Oppgave:

  • Gjør rede for hva du ville si til Sabina om du var Line, og hvordan du ville gå fram.
  • Lag et forslag til en kostplan for en uke. Forklar forslagene dine.
  • Gå sammen med en medelev. La medeleven være Sabina, som du gir veiledning.
Sist oppdatert 05.09.2017
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenester