Hopp til innhold

Norsk (YF)

  Tekstsamling

  Her har vi samla alle skjønnlitterære tekster og saktekster som brukes i faget. Tekstene er sortert etter sjanger.

  Skjønnlitteratur

  Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil si litteratur som er oppdikta. Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster.

  Episk diktning

  Til den episke diktninga regner vi alle slags fiksjonsfortellinger, fra vitser og eventyr til noveller og romaner. Felles for episke tekster er at det fins en forteller som formidler det som hender.

  Læringsressurser

  Episk diktning