Hopp til innhold

Fagstoff

Fagfornyelsen i norsk på NDLA

Vi reviderer norsk Vg1 SF etter den nye læreplanen, LK20. Se fram til spennende nytt innhold i nytt design!

Ei jente og en gutt samarbeider på en datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fullverdig læremiddel

I faget norsk Vg1 SF på NDLA vil du finne fagartikler, oppgaver, læringsstier, filmer og interaktive oppgaver som dekker alle kompetansemål i norskfaget i LK20.

Vi har lagt vekt på å følge intensjonene i overordnet del, kjerneelementene og tekstene som beskriver fagets relevans og sentrale verdier. Det vil si at du vil finne fagressurser som skal få elevene til å utforske, være kreative og skapende. Elevene blir utfordret til å reflektere, se etter sammenhenger, være kritiske og gå i dybden. Vi har også tatt på alvor at norsk er et sentralt fag for kulturforståelse og identitetsutvikling. Gjennom tekster og oppgaver vil elevene utfordres til å finne sin stemme, få et nytt blikk på seg selv og "de andre".

Hva er nytt?

Vi fortsetter å strukturere faget etter kjerneelementene, men det dukker opp mange nye undertemaer samt at plasseringen kan skille seg noe fra dagens fag. Noen velbrukte fagressurser har fått en liten ansiktsløftning, men vi har lagd mye nytt innhold, som blant annet nye kildetekster (både skjønnlitteratur og sakprosa), nye undervisningsfilmer og veldig mange nye oppgaver. Under kan du lese om noen grep vi har tatt:

Skriveopplæring

Vi har gitt skriveopplæring mye plass i det nye Vg1-faget, som skrivekurs i de fleste sjangere, steg-for-steg-veiledninger og modelltekster. Vi prøver også å bidra til kampen mot vanlige skrivefeil i oppgaver der elevene både kan jobbe interaktivt, men også kreativt, utforskende og skapende. Her finner du nye ressurser om alt fra særskrivingsfeil til setningsoppbygging.

I tillegg vil du finne en læringssti som tar elevene gjennom skriveprosessen av en fagartikkel steg for steg. Her skal elevene både lære om akademisk skriving, tekstoppbygging og kildeføring.

Tematisk tilnærming

Under kjerneelementet "Tekst i kontekst" fortsetter vi med tematisk inndeling av ressursene. Nye undertemaer som du vil finne tekster og oppgaver til, er "Utenfor eller innenfor?", "Å være i mindretall", "Kjønnsroller i tekster" og "Naturen og mennesket". De fleste ressursene her er knyttet til ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene.

Oppgaveressursene skal bidra til utforskende læring. Dessuten vil du finne ressurser som kanskje kan gi ideer til nye måter å jobbe med skjønnlitteratur på. Målet er at elevene skal opprette et tolkningsfellesskap der alle i klassen skal delta gjennom muntlige eller digitale diskusjoner. Ressursene kombinerer ofte muntlige og skriftlige arbeidsmetoder.

Dialog og debatt

Hvordan skal vi få elever til å bli aktive medborgere og delta i samfunnsdebatten? Elevene må lære hvordan de får til en god dialog, og hvordan de kan fremme sin egen mening. Vi gir elevene redskapene gjennom fagartikler, videoer og oppgaver. Som eksperthjelp har vi hentet inn journalist og debattleder Ingunn Solheim fra NRK.

Kritisk tilnærming til tekst

Vi har lagd ressurser som skal bevisstgjøre elevene: Hvem prøver å påvirke dere, og hvordan gjør de det? Her skal elevene analysere for eksempel Facebook-innlegg fra kjente politikere, oppsøke kommentarfelt og utforske utseendefikserte blogger. Målet er å gi elevene redskaper til å avsløre intensjonen bak utsagn på nettet for slik å ruste dem til å bli selvstendige, kritiske lesere.

Yrkesretting

Norsk er nå lagt til Vg2 på yrkesfag, men har mange overlappende kompetansemål med norsk Vg1 SF. Vi jobber derfor parallelt med å bygge opp norsk for yrkesfag og utvikle nye fagressurser som dekker den læreplanen. Noe av det oppdaterte innholdet vil vi gi tilgang til allerede fra høsten av, slik at du som underviser i norsk på yrkesfag får noe å se fram til allerede da.

Vi har blant annet utviklet ressurser om skriftlig og muntlig kommunikasjon som kan brukes på tvers av de yrkesfaglige programmene, og som sikrer kontinuitet i arbeidet med dette også i året uten norskundervisning.

Hvordan finne fram i faget

Når du går inn på norsk Vg1 SF på NDLAs hovedside, vil du få opp en oversikt over hovedemnene i faget. Vi har sortert innholdet etter kjerneelementene i faget. Noen kompetansemål passer inn flere steder, så vi har forsøkt å la beskrivelsen av kjerneelementene være styrende for plasseringen.

Synes du det er vanskelig å finne innholdet slik det er sortert? I det nye designet vil det være lett å søke og sortere innhold etter både kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglig temaer.

Støtte til læringsarbeidet og planlegging

Metodene og tilnærmingene som ligger i overordnet del gjelder alle fag, og det har vi i NDLA tatt på alvor. Vi har derfor lagd et eget "fag" som vi kaller Verktøykassa, det er delt i Verktøykassa for elever og Verktøykassa for lærere. Der ligger ressurser som både lærere og elever vil ha nytte av i planlegging av undervisning og i læringsarbeidet.

Jobb tverrfaglig

Du kan jobbe med tverrfaglige temaer kun i norskfaget, og da finner du ressursene ved å søke på temaet når du er i faget. Du kan også la elevene jobbe med problemstillinger de kan finne svar på ved å bruke ressurser fra flere fag. Vi har samlet flere slike problemstillinger og caser i et eget fag: Tverrfaglige temaer.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 27.04.2020

Læringsressurser

Om faget

Læringssti

Fagstoff