Hopp til innhold

Oppgave

På’n igjen!

LK06

Faktasjekk

Det kan være greit å repetere stoffet om lover og regler i markedsføring, både på et generelt og et spesielt nivå. Det er ikke sikkert det er så viktig å kunne enhver paragraf som er omtalt i teksten, men de store linjene må du skjønne og kunne. Denne gangen er derfor På'n igjen-oppgaven muntlig, slik at dere kan knytte ord og eksempler til paragrafer og lover – da husker dere dem antakeligvis bedre.

Alle går opp på pultene sine. Lærer stiller et spørsmål til en tilfeldig elev og spør seg gjennom hele klassen. Den som ikke kan svare eller svarer feil, må ned på stolen. Du er ute helt til du klarer å rekke opp hånden og svare på noe ingen andre kan svare på. (Det lønner seg derfor å lese iherdig den tiden du har nede fra pulten). Hvem blir stående til slutt? Og hva blir premien?

Repetisjonsspørsmål

 • Vi har tre viktige lover i markedsføring – hva heter de?
 • Hva gå markedsføringsloven ut på i grove trekk?
 • Hva går åndsverkloven ut på i grove trekk?
 • Hva handler varemerkeloven om?
 • Hvem håndhever regelverket?
 • Hva gjør Forbrukerombudet?
 • Hva gjør Markedsrådet?
 • Hva er et varemerke?
 • Hva menes med en forbruker i markedsføringsloven?
 • Hva menes med en næringsdrivende i markedsføringsloven?
 • Hva er urimelig handelspraksis?
 • Hvordan beskyttes barn i markedsføringsloven?
 • Hvorfor er det ikke lov å kopiere andres produkter?
 • Hvordan kan en bedrift forvalte og sikre egne rettigheter for et produkt eller en oppfinnelse?
 • Hvor henvender man seg for å registrere et varemerke eller skaffe seg enerett til en design eller et produkt?
 • Hva er et åndsverk?
 • Hvis du har rettighetene til et åndsverk, hvor lenge kan du råde over det?
 • Hva heter organisasjonen som verner om opphavsretten til forskjellige typer åndsverk, som musikk, kunst og foto?
Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring