Hopp til innhold

Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

LK06
Piktogram for muntlig oppgave.

Muntlig presentasjon

Det er kanskje på tide å gjøre seg klar for muntlig presentasjon igjen? Lover og regler kan virke litt tørt – hva med å lage et rollespill der dere tar for dere brudd på en av de lovene som er viktigst innenfor markedsføring? Det er lov å kle seg ut, og det er lov til å le! Det er viktig å ikke ta seg selv høytidelig når man skal presentere noe muntlig. Her får du øvd på nettopp det.

Lag et rollespill

Da dere gjorde skriftlig oppgave, gikk dere gjennom hvilke lover som var aktuelle for deres bedrift spesielt. For å lage litt moro rundt presentasjonen er oppgaven følgende:

Lag et rollespill der dere later som om bedriften deres har gått langt over streken når det gjelder enten markedsføringsloven, åndsverkloven eller varemerkeloven. Vær konkrete på hvilke deler av loven som er brutt. Dere blir klaget inn til Forbrukerombudet, og det hele ender i tvist eller rettssak. Sørg for at alle i gruppen har en rolle, for eksempel markedssjef, selger, kunde, forbrukerombud, advokat eller dommer.

Øv inn roller og replikker godt slik at det blir gøy å se på, og slik at dere er trygge på hva dere skal si.

Hensikten med denne oppgaven er ikke å bli drevne advokater i markedsrett, men at dere får belyst saker som kan skje i et marked der salgsmetodene kan bli vel kreative.

Lykke til!

Sist oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring