Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

LK06
Piktogram for skriftlig oppgave.

Eksemplet fra virkeligheten

Alle bedrifter som selger en vare eller tjeneste, og som kommuniserer med målgruppen sin, må forholde seg til markedsføringsloven. I noen grad må de også forholde seg til åndsverkloven og varemerkeloven. Gå sammen i gruppene for bedriftsoppgavene og tenk gjennom hvordan deres bedrift forholder seg til lover og regler i sin markedsføring.

Hvilke lover og regler gjelder for deres bedrift?

Jobb sammen og finn ut av hvilke lover og regler i markedsføring som er aktuelle for deres bedrift:

  • Hvordan må bedriften forholde seg til disse lovene?
  • Vet dere om bedriften har vært i noen saker der de har tråkket over grensene i én eller flere av de tre lovene vi har omtalt i kapittelet?
  • Gi eksempler og forklar grundig etter å ha diskutert det i gruppen.

Skriv det dere finner ut, ned på lysark slik at dere kan presentere funnene deres og konklusjonene for klassen i Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

Sist oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring