Hopp til innhold

Oppgave

Rydd i toppen!

LK06

Ditt eget tankekart

Liker du å lage tankekart av stoffet du lærer? I så fall kan du enten lage et for hånd der du bruker farger, tegninger, bokstaver eller symboler, eller du kan laste ned et elektronisk tankekartprogram som Coogle. Her kan du velge mellom flere forskjellige maler for tankekartet ditt, og det er bare å skrive inn det du synes passer.

Systematisere for å forstå og huske

Uansett hva slags tankekart du velger å bruke, skal du systematisere stoffet om lover og regler for markedsføring på en måte du selv forstår. Det er jo da du husker det, og det er derfor du gjør denne oppgaven!

Det er viktig at du får med deg alle de tre lovene som er omtalt i dette kapittelet, og bryter dem ned på et nivå som gir deg oversikt over:

  • hva loven sier
  • hvorfor loven er laget
  • hvordan loven virker

Du kan godt gå inn på Lovdata.no for å lese grundigere i lovtekstene selv.

Sist oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring