Hopp til innhold

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

LK06

Emnet Lovverket i markedsføring bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne vurdere markedskommunikasjon med utgangspunkt i sentrale bestemmelser i markedsføringsloven, varemerkeloven og åndsverkloven.»

Dette er et forslag til hvilke kriterier som skal gjelde for måloppnåelse for emnet om lovverket i markedsføring. Både du som er elev, og du som er lærer i faget markedsføring og ledelse 1, vil ha nytte av å titte gjennom hva elevene skal ha lært etter å ha arbeidet seg gjennom emnet. Da blir innlæringen mer målrettet.

Helt grunnleggende er det at elevene kjenner til sentrale bestemmelser i markedsføringsloven, varemerkeloven og åndsverkloven, og at de i grove trekk skjønner hvordan lovverket regulerer adferden til bedrifter og juridiske enheter.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse
Karakter 3–4
Middels måloppnåelse
Karakter 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kjenner til sentrale lover, som markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven
 • Du kan gi noen eksempler på hva som menes med de forskjellige paragrafene i lovene.
 • Du vet hva det vil si å registrere et varemerke, og du kan gi eksempler på noen varemerker.
 • Du vet hva som menes med et åndsverk, og du kan gi noen eksempler på åndsverk.
 • Du vet hva slags rolle Forbrukerombudet har.
 • Du kjenner til sentrale lover, som markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven
 • Du vet hva som menes med forbruker og næringsdrivende i loven, du har noe oversikt over hva som står i de forskjellige paragrafene.
 • Du vet hva varemerkeloven dreier seg om, og du vet hva det vil si å registrere et varemerke.
 • Du vet hva som menes med et åndsverk, og du vet i grove trekk hva åndsverkloven regulerer. Du kan gi eksempler på åndsverk.
 • Du vet hva slags roller Forbrukerombudet og Markedsrådet har, og hvilke konsekvenser brudd på de tre lovene kan ha. Du kan finne noen eksempler.
 • Du kjenner til sentrale lover, som markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven
 • Du vet hva som menes med forbruker og næringsdrivende i loven, og du kan gjengi og forklare innholdet i de viktigste paragrafene som er nevnt.
 • Du vet hva varemerkeloven dreier seg om, og du vet hva det vil si å registrere et varemerke. Du er oppmerksom på hva piratkopiering er, og du kan forklare når dette er tilfelle. Du kan gi eksempler på «counterfeit»-produkter.
 • Du vet hva som menes med et åndsverk, du vet hva åndsverkloven regulerer, og hvor lenge den beskytter opphavsperson. Du kjenner til paragrafene 22 og 45c i åndsverkloven, og du finner lett eksempler på åndsverk vi omgir oss med.
 • Du vet hva slags roller Forbrukerombudet og Markedsrådet har.
 • Du vet hva konsekvensene for brudd på markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven kan være. Du finner lett eksempler fra media på hvordan disse lovene regulerer markedsføringen, og du viser forståelse for prinsippene.
Sist oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring