Hopp til innhold

Fagartikkel

Tre viktige lover

Tre lover er spesielt viktige i markedsføring: markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven. Et lovverk har oppstått fordi det er mange konkurrenter som i jakten på forbrukerens gunst blir fristet til å bruke metoder som kan gå litt (og mer enn litt) over grensen for hva vi synes er rimelig.

LK06
Bilde av to kunstnere som sensurerer en raklameplakat med bilde av to nakne mennesker.

Fotograf Virre Dahl og dekoratør Sissel Ødegård sladder en reklame med nakne rumper. Forbrukerombudet mente reklamekampanjen var i strid med markedsføringsloven. Kampanjen skulle markere Valentine's Day.

Beskytte forbrukernes interesser

Markedsføringsloven handler i stor grad om å beskytte forbrukernes interesser. Den omhandler blant annet bestemmelser om at markedsføring ikke må stride mot god markedsføringsskikk. Markedsføringen skal heller ikke krenke allmenne etikk- og moraloppfatninger, og støtende virkemidler skal ikke tas i bruk.

Regulere opphavsmannens rettigheter

Åndsverkloven regulerer en rekke rettigheter for opphavsmannen og muligheter for å utnytte ulike verk gjennom avtaler og lignende. Med åndsverk forstås litterære, vitenskaplige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.

Garantere produkters opprinnelse

Varemerkeloven handler om å garantere et produkts kommersielle opprinnelse. Varemerker hjelper forbrukeren til å skille mellom ellers tilsynelatende like varer, og enerett til et varemerke i Norge kan man få ved å registrere det som et patent. Import og salg av piratkopierte varer øker kraftig. Det er ulovlig og skader både designere, forbrukere og butikker. Luksusmerket Louis Vuitton er et av verdens mest kopierte.

Sist oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring