Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Emnet Markedskommunikasjon bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for massekommunikasjon.»
 • «Eleven skal kunne presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede for hva som menes med markedskommunikasjon.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse
Karakter 3–4
Middels måloppnåelse
Karakter 5–6
Høy måloppnåelse
 • Eleven kjenner noen former for markedskommunikasjon og reklame og kan gi noen eksempler på det.
 • Eleven har noe kunnskap om det praktiske arbeidet med utformingen av ulike typer reklame (trykt reklame, reklamefilm og radioreklame).
 • Eleven kjenner de fleste formene for markedskommunikasjon og reklame, og kan gi eksempler på dem.
 • Eleven forstår i grove trekk når det er best å bruke de ulike formene for markedskommunikasjon og reklame.
 • Eleven har noe innsikt i briefing-prosessen mellom bedrift og reklamebyrå.
 • Eleven har noe kunnskap om det praktiske arbeidet med utformingen av forskjellige typer reklame (trykt reklame, reklamefilm og radioreklame).
 • Eleven vet hva slags form for markedskommunikasjon og reklame som finnes, og kan gi eksempler på dem.
 • Eleven forstår hva som er fordelene og ulempene med de forskjellige typene markedskommunikasjon, og når det er best å bruke de ulike typene.
 • Eleven har innsikt i briefing-prosessen mellom bedrift og reklamebyrå og viser at han klarer det å briefe i praksis.
 • Eleven har innsikt i det praktiske arbeidet med utformingen av forskjellige typer reklame (trykt reklame, reklamefilm og radioreklame), bruk av virkemidler som skrift, logo, bilder, balanse, luft og så videre.
 • Eleven kan forklare hvordan og hvorfor prisen på et produkt ofte vil variere i de ulike fasene i produktets livssyklus.
 • Eleven viser forståelse for og innsikt i hvordan et budskap skal utformes, hvilken appell som skal brukes, og hva argumentasjonen skal være, ut fra målgruppen som er valgt.
Sist oppdatert 07.11.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Kjennetegn på måloppnåelseDu er her

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Undervisningsopplegg for lærer