Hopp til innhold

Oppgave

Stå på stand: Lag reklamekampanje!

Piktogram for plakatoppgave

Lag reklame!

I denne oppgaven skal du utforme reklamer i ulike format, og du skal bære to hatter: Du er først produktsjef og deretter ansatt i et reklamebyrå. Reklamene kan lages på ulike måter.

Målet med denne oppgaven er at du skal skjønne prosessen bak en reklamekampanje – ikke at du skal bli verdensmester i å lage reklamer. Du kan gjøre oppgaven for hånd med farger, utklipte bilder fra blader og tekst som du skriver selv, du kan lage reklamene i et tegneprogram, eller du kan lage reklamer ved å sette sammen bilder og tekst i PowerPoint eller tilsvarende programmer. Det velger du selv. Dersom du vil jobbe sammen med én eller flere i denne oppgaven, kan det være lurt, men du kan også gjøre alt alene.

Begynn med å gå til nærmeste butikk der du synes de har produkter som er interessante, og velg ut et produkt du vil lage reklame om. Hvis du ikke har noen spennende butikker rundt deg, kan du finne på et produkt selv.

Oppgave 1 – produktsjef

Du er produktsjef for produktet du har valgt, og skal bestille en reklamekampanje hos et reklamebyrå. For at du skal få mest mulig ut av pengene du bruker på det eksterne byrået, vil du legge ned en del arbeid i briefingen av byrået. Du må ha tanker rundt følgende problemstillinger:

 • Hva er essensen av produktet? Tenk deg at reklamebyrået ikke kjenner produktet, og at du må forklare «personligheten» til produktet for dem slik at de skjønner hva de jobber med. Er produktet for eksempel tradisjonsrikt, morsomt, alvorlig, av høy kvalitet, eksklusivt, noe for alle, sunt? Hva skal komme frem i budskapet om produktpersonlighet?
 • Hvem er målgruppen? (Tenk på alder, kjønn, inntekt, interesser, og så videre.)
 • Hva vil du oppnå med reklamekampanjen? Vil du vekke oppmerksomhet, utløse salg (og i så fall hvor stor økning ønsker du), eller vil du endre holdninger?
 • Har du noen forestillinger som reklamebyråte bør vite, om hvordan du mener reklamen bør være? Er det for eksempel en spesiell tone som skal frem i reklamen, eller skal den vekke visse følelser?

Skriv en rapport som danner grunnlaget for bestillingen din hos reklamebyrået. Rapporten bør være på cirka én side.

Oppgave 2 – reklamebyrå

Nå skifter du hatt og blir ansvarlig AD (Art Director) for et reklamebyrå. Basert på briefingen fra oppdragsgiver jobber du kreativt med følgende punkter:

Strategi:

(Bla tilbake til kapittelet P for påvirkning.)

 • Hva skal budskapet være?
 • Hvordan skal argumentasjonen være?
 • Hvilken appell skal brukes?

Kreativ utforming:

 • Hvilke bilder og symboler skal brukes?
 • Hvilke farger skal brukes?
 • Hvilken type skrifttype (font) skal brukes, og hvor stor skal skriften være?
 • Hvordan skal det sikres visuell balanse i reklamen? (Er det nok luft, er de ulike elementene, som tekst, bilder, symboler og farger, i balanse, og så videre.)

Lag følgende typer reklamer:

 • board (en stor reklameplakat som brukes ute, for eksempel langs veien) i et forminsket format
 • plakat 70 x 100 centimeter (til bruk inne, for eksempel i en butikk)
 • annonse i avis eller blad (for eksempel 10 x 15 centimeter)
 • banner-annonse på en nettside (lang og slank, liggende eller stående)
 • button-annonse på en nettside (et jakkemerke / en button-annonse som kommer og går på en nettside)

Du vil oppdage at de forskjellige typene reklamer krever helt forskjellig komposisjon av tekst, bilder og farger fordi de er til forskjellig bruk og har forskjellig format. Bruk hverandre og vær kreative i prosessen. Dette er en leken oppgave, og det er ingen fasit på den, så ta ansvar og ha det gøy! Bruk klassen og læreren til å vurdere komposisjonen dere har valgt.

Lag en utstilling av alle reklamene i klassen, og forklar tankene bak valg av farger og komposisjon.

Sist faglig oppdatert 05.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs