Hopp til innhold

Oppgave

Lær med digital tavle!

LK06

Markedskommunikasjon

Nå skal du lage en kollasj av temaene som blir tatt opp i emnet om markedskommunikasjon. Du velger selv hva slags digital tavle du vil bruke. Målet er uansett at du skal lage en oversikt over hvilke typer markedskommunikasjon vi har, og hvordan de blir brukt.

Finn gjerne eksempler på det du mener er god markedskommunikasjon av forskjellige typer, og legg det inn i tavlen. Bruk godt med farger og bygg opp siden slik at den blir variert og interessant.

Diskuter

Denne oppgaven kan det være gøy å gjøre sammen med en annen. Når dere jobber i par, får begge deltatt og bidratt, og dere får diskutert bedre enn man gjør alene.

Presenter kollasjen deres for de andre i klassen og få tilbakemelding – gjerne etter mønsteret «to stjerner og ett ønske» – så lærer dere noe til neste gang.

Lykke til!

Sist oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Markedskommunikasjon