Hopp til innhold

Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Segmenter og målgrupper

Her er et forslag til hvordan du kan jobbe med stoffet om segmenter og målgrupper. Generelt kan det være lurt å bruke mange eksempler fra aviser for å få innsikt i markeder som elevene kan øve seg på å segmentere. På den måten blir stoffet godt aktualisert for elevene.

UkeForelesningOppgaver
1

Bruk lysbildeserien og snakk dere gjennom stoffet.

Bruk oppgaven Nyhetsdrypp som grunnlag for klassediskusjon. Hvilke markeder er det snakk om i disse artiklene, og hvordan kan de segmenteres?

La elevene gjøre oppgaven Lær med digital tavle!, slik at de får gått gjennom hele emnet og får jobbet seg gjennom alle begreper og forklaringer.

Når dette er gjort, kan hver enkelt elev gjøre quizen Segmenter og målgrupper: Test deg selv! og repetisjonsoppgavene i På’n igjen!.

2Bruk diskusjonsoppgavene i Satt på spissen til å lære elevene begreper og få dem til å mene noe om segmenter og målgrupper. Kanskje noen av disse diskusjonene kan tas opp i en prøve senere, slik at elevene får testet evnen til å reflektere?

Fortsett med Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper, og la noen grupper presentere den skriftlige oppgaven muntlig for klassen – gjennom oppgaven Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

Husk at alle bør skrive i bloggen sin – gjør oppgaven Blogg i vei!. Del også klassen i grupper og la gruppene oppdatere Klassens wiki.

Sist oppdatert 08.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper