Hopp til innhold

Oppgave

På’n igjen!

LK06

Her er noen spørsmål til fagstoffet i emnet Segmenter og målgrupper. Bla i menyen og forsøk å svare utfyllende på spørsmålene. Øv deg på å lete i aviser for å finne gode eksempler. Kanskje kan det hjelpe om du finner en bedrift som du kan bruke som utgangspunkt for svarene dine.

Repetisjonsspørsmål

 1. Hva går debatten om standardisering versus spesialisering ut på?
 2. Hva er forskjellen på segmenter og målgrupper?
 3. Hva er hensikten med å finne likhetstrekk mellom ulike segmenter og ulike målgrupper?
 4. Nevn de vanligste segmenteringskriteriene vi bruker i markedsføring, og forklar hva som ligger i dem.
 5. Forklar hvorfor demografiske segmenteringskriterier kan være tilstrekkelig i en sammenheng, men mangelfull i en annen.
 6. Hvilken type segmenteringskriterium er interesse? Hvordan kan vi bruke dette kriteriet for å nå en målgruppe?
 7. Hva betyr atferdssegmentering? Forklar.
 8. Hva står TILT for? Utdyp.
 9. Forklar de forskjellige segmenteringsstrategiene vi har i markedsføring, og tegn eller illustrer på en enkel måte hvordan de virker.
 10. Hva slags segmenteringsstrategi har som regel veldig eksklusive produkter? Hvorfor?
 11. Nevn noen eksempler på udifferensiert og differensiert segmenteringsstrategi.
Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper