Hopp til innhold

Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

LK06
Piktogram for muntlig oppgave.

I denne oppgaven skal dere ha en muntlig presentasjon av resultatet fra arbeidet med Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. Målet er at dere skal bli vant til å snakke foran forsamlinger og gjøre dette på en profesjonell måte. Bruk den digitale presentasjonen (lysarkene) dere laget i skriftlig oppgave, som støtte.

Øv på å presentere med rett kroppsholdning

Som vanlig bør alle i gruppen ha noe å fremføre, slik at alle får øvd seg. Denne gangen kan dere konsentrere dere spesielt om kroppsholdningen dere har når dere presenterer.

Stå i en stødig stilling og hold brystkassen åpen og hevet når du snakker. Med åpent bryst og rett rygg blir det lettere å puste dypt og godt, og da bærer stemmen bedre. En slik holdning utstråler også at du er trygg på deg selv og det du skal presentere, og budskapet blir dermed tydeligere.

Utfordring

Ha minst én illustrasjon som viser noe om segmenter – et kakediagram eller lignende. Bruk gjerne farger og bilder i diagrammet slik at det kommuniserer godt i seg selv. Legg inn funksjoner i presentasjonen slik at litt og litt informasjon i diagrammet vises etter hvert.

Etter presentasjonsrundene kan dere vurdere hverandres innsats. Gi tilbakemeldinger på to ting som var bra, og én tilbakemelding på noe som var mindre bra.


Lykke til!

Sist oppdatert 05.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper