Hopp til innhold

Oppgave

Satt på spissen

LK06
Logo for diskusjonsoppgave

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. For at du skal bli tryggere på stoffet du lærer, og mene noe om det, må du venne deg til å sette ord på tankene dine og våge å si din mening! Det er noe du vil få bruk for resten av livet ditt – både privat og på jobb.

Hvorfor segmentere?

Ta utgangspunkt i fagstoffet i emnet Segmenter og målgrupper og diskuter følgende problemstillinger:

  1. «I stedet for å bruke ressurser på å finne forskjellene mellom de ulike segmentene og målgruppene, er det mye lurere å finne likhetene og servere én og samme markedsføringsstrategi til dem alle.»
  2. «Psykografiske segmenteringskriterier er ubrukelige fordi de ikke er basert på harde fakta.»
Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper